Sức sống mới trên quê hương Tân Minh

23/12/2021 03:21

BÀI VIẾT

Sức sống mới, diện mạo mới trên quê hương Tân Minh anh hùng

 

Xã Tân Minh là miền quê giàu truyền thống cách mạng, gánh chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh nhưng với truyền thống anh dũng quật cường, qua 72 năm xây dựng và phát triển, Tân Minh đang mạnh mẽ vươn lên, thay da đổi thịt, khởi sắc từng ngày.

Cách đây 72 năm, tháng 3/1948, thực hiện chủ trương của huyện, xã Tân Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 xã La Phù và Triều Đông. Tại thời điểm này, Chi bộ Đảng cũng được hợp nhất, gồm 43 đảng viên. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu với thực dân Pháp trên quê hương. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, phong trào cách mạng trong xã ngày càng phát triển. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân xã Tân Minh đã tạo mọi điều kiện để nhân dân, các cơ quan, đơn vị ở Hà Nội, Trung ương về làm nhiệm vụ, đóng quân hoặc tản cư.  Đồng thời, tổ chức chiến đấu, giành nhiều thắng lợi quan trọng trước hàng chục trận càn quét, bắt bớ, đàn áp của thực dân Pháp trong giai đoạn từ năm 1948 đến tháng 01/1954; đập tan âm mưu bình định, xây bốt, lập tề của địch; xây dựng và mở rộng khu du kích miền Tây của huyện nối liền với vùng tự do ở huyện Ứng Hòa.

Trong những trận chiến cam go, ác liệt với quân thù, nhiều người con của quê hương Tân Minh đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt nơi chiến trường. Trong số 63 liệt sĩ của xã Tân Minh giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nhiều đồng chí đã chiến đấu ngoan cường với địch, hy sinh ngay tại quê hương mình, trong đó có 03 đồng chí là Bí thư, 02 đồng chí là Chủ tịch xã. Nhân dân, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang xã Tân Minh đã góp phần xứng đáng vào chiến công chung của huyện Thường Tín, cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

 

Với truyền thống anh hùng cách mạng và cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân đã trở thành  nền tảng, tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới ở Tân Minh.

Từ một xã nông nghiệp tự cung tự cấp, Tân Minh đã nỗ lực vươn lên. Giờ đây, nói đến Tân Minh là phải nhắc đến vùng rau laghim có tiếng của Thủ đô Hà Nội. Với khát vọng đi lên từ đất, người dân Tân Minh đã biến thế mạnh là đất đai màu mỡ, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp phong phú, hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; hình thành những vùng chuyên canh rau màu và trực tiếp mang sản phẩm đến với người tiêu dùng. So với nhiều địa phương chuyên canh nông nghiệp khác của huyện thì Tân Minh đang trở thành điểm sáng bởi cách làm hiệu quả, mang lại thu nhập và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Thu nhập bình quân trên đầu người của xã đạt 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,05 %.

Xã đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, làm động lực cho các ngành kinh tế thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Hiện nay, Nông nghiệp chiếm 30% trong cơ cấu kinh tế của địa phương, trong khi đó thương mai, dịch vụ chiếm hơn 42%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm trên 28%.

Hệ thống giáo dục được quan tâm, các trường học cho con em được xây dựng khang trang; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hệ thống thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn từng bước hoàn thiện, các thiết chế văn hóa được xây dựng đồng bộ 5/5 thôn có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao của xã được đầu tư xây dựng hiện đại đáp ứng nhu cầu rèn luyện  thể dục thể thao của nhân dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa thu được nhiều kết quả, hiện nay đã có 5 làng được cộng nhận làng văn hóa, 95% hộ gia đình văn hóa. Năm 2017, xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

          Đã 72 năm qua, vùng đất bên hữu ngạn sông Nhuệ, anh dũng trong chiến tranh, lặng lẽ cùng cả nước vươn mình đổi mới và trở thành một vùng chuyên canh rau laghim có tiếng của Thủ đô Hà Nội. Về Tân Minh trong những ngày tháng lịch sử này, người dân nơi đây vẫn luôn nhắc nhở nhau rằng những hy sinh, mất mát của cha anh ngày trước chính là tiền đề cho cuộc sống ấm no hôm nay, làm nên truyền thống anh hùng, trở thành nguồn “sức mạnh nội sinh” để họ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.