Quyết liệt thực hiện triệt để quét mã QR đáp ứng công tác truy vết, phòng chống dịch Covid-19.

23/12/2021 03:11

Quyết liệt thực hiện triệt để quét mã QR đáp ứng công tác truy vết, phòng chống dịch Covid-19.

 

Xác định được tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc truy vết phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố về thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid 19; ngày 24/9/2021, UBND huyện ban hành công văn số 1274/UBND-VHTT về việc thực hiện triệt để quét mã QR đáp ứng công tác truy vết, phòng chống dịch Covid-19.

Để tăng cường thực hiện cài đặt và quét mã QR-code bằng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình hình mới, UBND xã đề nghị Uỷ ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể  cán bộ, công chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử và thực hiện quét mã QR khi ra, vào trụ sở cơ quan, đơn vị và các cửa hàng kinh doanh, cửa hàng tạp hóa và các địa điểm công cộng

Đồng thời, UBND xã giao cán bộ văn hóa thông tin tạo mã QR địa điểm tại các cơ quan, đơn vị, các cửa hàng kinh doanh, nơi công cộng. Phối hợp với Đoàn thanh niên đi bán mã QR địa điểm đã được tạo.  Tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”. Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện triển khai hỗ trợ Nhân dân tải ứng dụng cài đặt, khai báo y tế điện tử và hướng dẫn quét mã QR tại các địa điểm công cộng, các cửa hàng, chợ…Tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ phải thực hiện kiểm soát toàn bộ người ra vào, người đến mua hàng, sử dụng dịch vụ bằng việc quét mã QR Code và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Kết quả, trong ngày 28/9, số điểm tạo mã QR mới trên địa bàn xã là 80 điểm,. Liên tiếp trong 3 ngày qua, từ ngày 24-26/9, mỗi ngày đã có khoảng 100-120 lượt người thực hiện quét mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng khi đi, đến các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng trên địa bàn xã. Tuy nhiên, để việc thực hiện quét mã QR thật sự hiệu quả, rất cần sự hợp tác không chỉ của các cơ quan, đoàn thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ mà còn từ ý thức của người dân. Vì vậy, người dân ngoài việc khai báo qua các tờ khai y tế nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì khi đến các điểm công cộng hay các nhà hàng, siêu thị phải quét mã QR để cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19.