Lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ và trao bằng tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ: Nguyễn Văn Vượng

08/04/2022 16:03

Chiều ngày 08/4/2022, UBND huyện thường tín, xã Tân Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của thủ tướng chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, Nguyên quán Thôn La Uyên, xã Tân minh, H. TT- TP HN.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1928, Tại thôn La uyên, xã Tân Minh. Liệt sỹ sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, có tinh thần yêu nước nồng nàn. Liệt sỹ đã sớm giác ngộ tinh thần yêu nước, luôn cần cù, chịu khó, tích cực tham gia lao động sản xuất, hăng hái, gương mẫu trong phong trào thi đua ái quốc Nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, Liệt sỹ đã hăng hái tham gia đội Du kích xã Tân Minh giúp sức cho bộ đội chủ lực đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Trong khi đang làm nhiệm vụ, Liệt sỹ bị Bị địch bao vây phục kích bắn chết tại chùa Phúc Trại vào tháng 3 năm 1950.

Thực hiện Quyết định số 23 ngày 08/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp  Bằng Tổ quốc ghi công, UBND huyện Thường Tín, xã Tân Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng. Đây là sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến và hy sinh của liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý, truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt gia đình liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Chiến đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao của liệt sỹ Nguyễn Văn Vượng ; đồng thời hứa sẽ giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Tân Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.